Corona Update van het IPMS Bestuur 17 juni:

Beste leden,

Het Corona / Covid 19 gebeuren beheerst ons doen en laten nog steeds en de regels zijn enigszins versoepeld. Er gelden nog steeds beperkende regels van de overheid voor evenementen, samenkomsten en situaties waarbij meerdere mensen bij elkaar komen.

Vanaf 1 juni 2020 mogen in publiek toegankelijke gebouwen maar een maximaal aantal personen bij elkaar komen met in acht name van de 1,5 meter afstand tot elkaar. 

Dit geldt ook voor bijeenkomsten thuis, binnen, op balkon en in de tuin.

Wij, als bestuur, adviseren met klem, bij het organiseren van bijeenkomsten en plakmiddagen of - avonden van SIG en Regio’s de op dat moment geldende landelijke richtlijnen en regels in acht te nemen.

N.B. Als er tijdens een bijeenkomst een situatie ontstaat, die niet conform de landelijke richtlijnen verloopt, dan is de individuele organisator (lees de organiserende regiocoördinator of SIG coördinator) aansprakelijk voor de gevolgen. Mogelijke sancties, boetes en bijkomende kosten zijn voor rekening van de individuele organisator van dat moment. Het bestuur van IPMS Nederland is daarvoor niet aansprakelijk te stellen. 

Graag wil ik jullie allen vragen voorzichtig te zijn.

Hoop dat jullie allen gezond blijven en dat we elkaar bij gelegenheid weer zullen zien, met modellen.

Met vriendelijke groet,
Jan de Haan
Voorzitter IPMS Nederland

ipms logo 70


De organisatie van “De Start” heeft in samenspraak met de Stichting CRASH ’40-’45 besloten om dit jaar 2020 geen “De Start” evenement met kofferbakverkoop te organiseren. Dit vanwege het feit dat tijdens het evenement op geen enkele wijze de 1,5 meter regel kan worden gegarandeerd.  

Hopelijk zullen we volgend jaar weer de mogelijkheid hebben om “De Start” weer te organiseren.


Het is wat stil op modelbouwgebied vanwege Corona en vakanties. Diverse groepen doen aan Online bouwen (zie kantlijn links). Wel wat updates op het NedMil deel over Nederlandse Militaire Luchtvaart.Verder extra technische info Fokker 100.

Voor wat betreft de IPMS EURO SCALE MODELLING lopen de voorbereidingen door; het evenement zal in aangepaste vorm plaatsvinden (behoudens Overheids Corona maatregelen). Kijk op   https://www.euroscalemodelling.nl/


Modelbouw in Plastic magazine MIP 2020-3 is weer gepubliceerd. Wat staat erin?

mip 2020 3 a tt

 

Diverse Regio- en SIG leden bouwen virtueel in deze Corona tijd. Kijk voor de verslagen hier in de kantlijn links en op het IPMS NL Forum...


Een update van verfmerken in de Tiprubriek [ 4.7 ]


Wat eerste indrukken van Heller Saaf Safir, ICM Benz Patent motorwagen en Heller Renault 4 CV. (zie kantlijn links).


Er is een nieuwe Speciale Interesse Groep opgericht: SIG KielSog, lees meer...

 


 
 

ipms logo 70esm logo2    esm link logo

EURO SCALE MODELLING 2020:  zaterdag 21 november 2020.

De voorbereidingen lopen, het ESM evenement zal in aangepaste vorm plaatsvinden (behoudens Overheids Corona maatregelen)

  https://www.euroscalemodelling.nl/

Euro Scale Modelling 2020: Saturday November 21, 2020. Preparations are ongoing, ESM will have a changed format and is still subject to change due to Corona.