Corona Update van het IPMS Bestuur: 

Het Corona / Covid 19 gebeuren beheerst ons doen en laten nog steeds en de regels zijn enigszins versoepeld. Er gelden nog steeds beperkende regels van de overheid voor evenementen, samenkomsten en situaties waarbij meerdere mensen bij elkaar komen. 

In publiek toegankelijke gebouwen moet de 1,5 meter afstand tot elkaar mogelijk zijn.

Wij, als bestuur, adviseren met klem, bij het organiseren van bijeenkomsten en plakmiddagen of - avonden de op dat moment geldende landelijke richtlijnen en regels in acht te nemen.

N.B. Als er tijdens een bijeenkomst een situatie ontstaat, die niet conform de landelijke richtlijnen verloopt, dan is de individuele organisator (lees de organiserende regiocoördinator of SIG coördinator) aansprakelijk voor de gevolgen. Mogelijke sancties, boetes en bijkomende kosten zijn voor rekening van de individuele organisator van dat moment. Het bestuur van IPMS Nederland is daarvoor niet aansprakelijk te stellen. 

Graag wil ik jullie allen vragen voorzichtig te zijn.

Met vriendelijke groet,
Jan de Haan
Voorzitter IPMS Nederland

 


ipms logo 70esm logo2    esm link logo

IPMS EURO SCALE MODELLING op zaterdag 21 november gaat vooralsnog door (behoudens Overheids Corona maatregelen). De voorbereidingen zijn al gaande; het evenement zal in aangepaste vorm plaatsvinden. Kijk voor info steeds op

  https://www.euroscalemodelling.nl/

Euro Scale Modelling 2020 on Saturday November 21, 2020 will take place as planned. But ESM will have a changed format and is still subject to change due to Corona. Look for info at the euroscalemodelling site.

 


Modelbouw in Plastic magazine MIP 2020-4 komt er weer aan. Wat staat erin?

mip 2020 4 covertt


Regio Haarlemmermeer/ VMWH houden zondag 27 september een Open Dag op hun nieuwe stek in het Transportmuseum (met aanpassingen en 1,5 meter afstandsregel).

menu box4

Een aantal regio's zoals Zuid-Holland en Midden houdt bijeenkomsten in aangepaste vorm met de 1,5 meter afstandsregel, terwijl anderen de bijeenkomsten hebben verplaatst naar een zaal of hebben geschrapt. Vaak is tevoren je aanmelden noodzakelijk.

De IPMS Nederland Algemene Ledenvergadering die nu staat gepland voor zaterdag 3 oktober gaat door in aangepaste vorm met een maximum aantal leden (dus tevoren aanmelden nodig). Weer in het dorpshuis in Lunteren. Er verschijnt in september in MIP 4 meer informatie daarover.

IPMS UK heeft ook Scale Model World welke zou worden gehouden 7 en 8 november in het Engelse Telford gecancelled. Lees meer...