Cat 5.  ML-KNIL


ML: zo'n 36 stuks AOP-III, diverse registraties (zie tabel)

Na de oorlog werden er ook 20 additionele toestellen afgeleverd vanuit Engeland voor gebruik in o.a Nederlands Indië voor gebruik bij 6 ArVa (artillerieverkenning) te Semplak in Indië. Ook 16 kisten van 6 Arva uit Nederland werden verscheept. Januari 1947 arriveerden de eerste toestellen per boot in Indië en werden op Tjilitan weer in elkaar gezet. Maar daar de Austers nog niet gearriveerd waren werden de piloten tijdelijk bij andere squadrons ingedeeld.

Nadat de Austers klaar waren werd het squadron begin maart 1947 ingedeeld in vier vluchten, te weten A, B, C en D vlucht, en vervolgens gestationeerd op Semplak (A vlucht + staf), Semarang (B vlucht), Andir (C vlucht) en Soerabaja (D vlucht).
Vanaf 14 maart 1947 heette het squadron officieel "6 Squadron ArVa". De taak van het squadron bestond uit, verkenning voor de grondtroepen, artilleriewaarneming, foto-opdrachten en verbindingsopdrachten. Na aankomst op Java moest het squadron 17 VARWA aflossen dat naar Sumatra verplaatst werd.

Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, werd het squadron ingezet voor verkenningen boven Republikeins gebied en waarnemingen voor de artillerie. Hierbij werden de staat van wegen, bruggen maar ook troepenbewegingen en andere doelen doorgegeven. Daar er veelvuldig op lage hoogte gevlogen werd was dit werk niet zonder gevaar. Een aantal verloren gegane toestellen werden ook aangevuld. Veelal werden de kisten voorzien van nieuw doek in een aluminium dope kleur. Er werden meer dan 700 sorties gevlogen.

Na de 1e politionele actie had het squadron nieuwe detachementen te Malang, Bali en Banjoemas. In de tweede helft van 1947 waren er ernstige problemen van technische aard. Zo was het doek van de Auster niet bestand tegen het warme en vochtige klimaat in Indië en moest het doek elke zes maanden worden vervangen. Van de 26 Austers waren er slechts 13 operationeel. Pas begin 1948 was dit probleem opgelost.

Kort voor de 2e politionele actie eind 1947 ontstond er een ander groot probleem. Er was een gebrek aan bruikbare bougies waardoor een deel van de Austers niet beschikbaar was. Ondanks de snelheid waarmee deze alsnog geleverd werden begon het squadron de 2e politionele actie met een aantal van het KNIL geleende Piper Cups. Vanaf 26 december waren alle Austers weer beschikbaar. Tijdens de 2e politionele actie vlogen de Austers toch meer dan 300 sorties.

Na de 2e politionele actie had het 6 ArVa squadron naast de oude locaties ook nog een aantal nieuwe detachementen bij Salatiga, Magoewo, Maospati en Tasikmalaja. Tot mei 1949 werd er nog veel gevlogen, daarna werd het een stuk rustiger. Op 1 maart 1950 werd het squadron officieel opgeheven. Veel Austers werden overgedragen aan Indonesië.

 

Registratiegegevens
regi regi nr no. ---------------- in dienst uit dienst opmerkingen
R-51 MT389 481   16-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946; later naar Indonesië
R-56 MZ143 279   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946; later naar Indonesië
R-61 NJ801 621   23-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946; later naar  Indonesië
R-63 MZ224 337   07-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
R-64 MZ219 332   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946; later naar Indonesië
R-70 MZ125 260   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946; "J", "Janus"; naar PK-UPC
R-73 MZ136 272   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946; "N"
R-76 MT442 522   28-01-1947   naar ArVa 6 oktober 1946
R-80 MZ192 317   28-01-1947   naar ArVa 6 oktober 1946; "air devil"; later naar Indonesië
  MZ110 243   26-9-1946     AOP III, naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ126 261   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ145 281   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ164 289       naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ167 ? 292       naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ178 303   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ189 314   28-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ194 319   21-10-1947   naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ214 326   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946,"O"; werd PK-UPB
  MZ223 336   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ229 342   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
R-59 MZ239 353   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  MZ250 364   21-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  NJ756 599   27-1-1945   naar ArVa 6 oktober 1946;  werd PK-UPA
R-50 ? NJ779 614   28-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946, "F"
  NJ818 651   21-1-1947   naar ArVa 6 oktober 1946
  NJ870 688   28-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  NJ871 695   31-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946
  NJ896 710   27-1-1947   naar ArVa 6 oktober 1946
  NJ918 549   21-10-1946    naar ArVa 6 oktober 1946
R-57 NJ971 374   25-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946, "V"
R-72 NJ985 345   21-10-1946 jan 1949 naar ArVa 6 oktober 1946; verongelukt
  NX486 422   21-1-1947   naar ArVa 6 oktober 1946
  NX545 471   21-1-1947   naar ArVa 6 oktober 1946
  NJ809 648   23-10-1946   naar ArVa 6 oktober 1946

 Bronnen o.a.  [B36] Ward , [B9] Avia 1-feb-1949

Wie heeft meer info? Neem contact op via formulier....

De inhoud werd opgesteld door M.de Vreeze en Wilko Jonker zomer 2004 (op oude IPMS website)