811

Cat 5.  ML-KNIL

De ML-KNIL bestelde  in 1939 zes toestellen, registraties c.q. kenmerken   BJ-001 t/m BJ-006.

Begin 1940 volgde de aflevering in Indië op Andir. De toestellen werden ingedeeld bij de bommenwerpergroepen I, II en III welke ieder 1 kist kregen en verder bij de vliegschool met twee reserves. In februari 1941 werd besloten om de Jungmanns in te zetten voor training bij de jachtvliegers. De toestellen gingen over het algemeen verloren door ongevallen of bij de Japanse aanval begin 1942. 

 

(Er waren in Indië ook een aantal civiele Bu-131 in gebruik).


Geen ML kist foto's.. Wie heeft foto's en wil deze bijdragen? Graag! Gebruik NedMil Contactformulier


 

Registratiegegevens: ML-KNIL
Registratie
Constructienr.
Datum in dienst
Datum uit dienst
Opmerkingen
BJ-001
begin 1940
oktober 1940
ongeval Maospati (Malang)
BJ-002
begin 1940
19 feb 1942
ook soms uitgeleend aan Vliegclub Djokja; verloren gegaan bombardement Andir
BJ-003
begin 1940
8 maart 1942
door eigen personeel op Tasik Malaja vernietigd
BJ-004
begin 1940
BJ-005
begin 1940
BJ-006
begin 1940
juni 1942
beschadigd op plantage

 Bronnen o.a. [B15] Luchtv.Indie , [B5] Luchtv.kennis 2001-3

Opmerking: In Indië was ook in 1938 het "Nederlands-Indisch Luchtvaart Fonds" opgericht voor opleiding van sportvliegers en ook voor het werven van militaire vliegers. Er werden zes Jungmanns gekocht die juni 1939 in Indië aankwamen. Ze hadden registraties PK-SAA met werkno 948, PK-SAB met werkno 949, PK-SAC met werkno 950, PK-SAE met werkno 951, PK-SAG met werkno 952, PK-SAH met werkno 953 ;  ze waren dus niet in militaire dienst al waren er wel plannen tot vordering wegens de oorlogsdreiging begin 1941. Het kwam er niet van.

De inhoud werd voor het eerst opgesteld door M.de Vreeze zomer 2004 (op oude IPMS website)