General Atomics MQ-9 Reaper Aantal artikelen:  3
General Dynamics / Lockheed F-16 Aantal artikelen:  4
Gloster Meteor Aantal artikelen:  6
Gotha G.4 Aantal artikelen:  4
Gotha WD.11 Aantal artikelen:  4
Grumman S-2 Tracker Aantal artikelen:  4
Grumman Avenger Aantal artikelen:  4
Gulfstream G.4 Aantal artikelen:  4