versie:  1 april 2019

De IPMS Nederland houdt zich aan de voor alle EU-landen geldende "Algemene Verordening Gegevensbescherming" (AVG).

 

<A>  Privacy en bescherming van persoonsgegevens

IPMS Nederland beschikt over en verwerkt als modelbouwvereniging persoonsgegevens. We willen u graag informeren over de bescherming en verwerking van deze persoonsgegevens.

 

<B>  Waarom IPMS Nederland persoonsgegevens verwerkt
Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende doelen c.q. diensten:

Het inschrijven als lid van de IPMS Nederland en dus ook het afhandelen van bijvoorbeeld (contributie)betaling.

Het leveren van diensten naar het lid van de vereniging (zoals de toezending van IPMS magazine “Modelbouw in Plastic”);

Voor het eventueel informeren van u als lid over interessante modelbouwactiviteiten.

Voor uw deelname aan IPMS evenementen nadat u zich hebt aangemeld.

 

<C>  Persoonsgegevens die wij verwerken
De persoonsgegevens die IPMS Nederland mogelijk kan opslaan en verwerken zijn:

Voor- en achternaam , geslacht, adresgegevens , telefoonnummer (vast en/of mobiel), eventuele e-mailadres. Verder kunnen voor een beperkt aantal toepassingen ook uw geboortejaar en (bank)rekeninggegevens (bij door u gewenste automatische incasso) worden vastgelegd.

Alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt bij het aangaan van uw lidmaatschap of bij uw opgave als deelnemer aan een IPMS evenement worden verwerkt.

 

<D>  Personen onder 16 jaar

De IPMS Nederland kan niet controleren of persoonsgegevens betrekking hebben op iemand jonger dan 16 jaar. Is dat van toepassing dient de wettelijke vertegenwoordiger bij het verstrekken van gegevens er zorg voor te dragen dat de IPMS Nederland hiervan op de hoogte is.

 

<E>  Delen met anderen
IPMS Nederland deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) uitsluitend en alleen binnen IPMS Nederland met een beperkt  aantal bekende medewerkers. Dit gaat in de meeste gevallen om uw naam en e-mailadres gegevens voor een contactmoment.

Voor het leveren van IPMS diensten door derden kan het noodzakelijk zijn dat derden over de naam, adres en woonplaats gegevens beschikken (denk aan de drukkerij van publicaties voor toezending). IPMS Nederland heeft concrete afspraken voor het waarborgen van uw persoonsgegevens bij de derde partij in de vorm van een Verwerkersovereenkomst. 

Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

<F>  Hoe lang we gegevens bewaren
IPMS Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen c.q. diensten te realiseren. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gegevens binnen 6 maanden vernietigd.

 

<G>  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om een opgave van uw daadwerkelijke persoonsgegevens bij de IPMS Nederland aan te vragen. U kunt uw verzoek sturen naar de Secretaris van IPMS Nederland. (zie contactinformatie).

 

<H>  Beveiliging
IPMS Nederland neemt de bescherming van uw persoons gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met de Secretaris van IPMS Nederland. (zie contactinformatie).

 

<I> Faciliteiten

IPMS Nederland gebruikt een aantal technische faciliteiten op internet:

*Technische faciliteit: IPMS Nederland website   www.ipms.nl

IPMS Nederland heeft een website bereikbaar op internetadres  www.ipms.nl 

De website is beveiligd en op de achtergrond draaien websystemen. Uw persoonsgegevens kunnen ook geadministreerd worden als u zich middels een webformulier op de website zelf aanmeldt, bijvoorbeeld als nieuw IPMS Nederland lid of als deelnemer aan een IPMS evenement. Deze gegevens worden regelmatig van de websystemen overgezet naar de intern beheerde administraties van de IPMS en dan verwijderd van de websystemen. 

Er worden cookies gebruikt, dat is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart phone. Er zijn 2 soorten cookies:

Functioneel: Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.

Analytics: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.  De website kan daartoe gebruik maken van Google Analytics of andere analyse-technieken.

**Technische faciliteit: IPMS Nederland website   www.euroscalemodelling.nl

IPMS Nederland heeft voor Euro Scale Modelling een website bereikbaar op internetadres  www.euroscalemodelling.nl 

De website is beveiligd en op de achtergrond draaien websystemen. Uw persoonsgegevens kunnen ook geadministreerd worden als u zich middels een webformulier op de website zelf aanmeldt, bijvoorbeeld als nieuw IPMS Nederland lid of als deelnemer aan een IPMS evenement. Deze gegevens worden regelmatig van de websystemen overgezet naar de intern beheerde administraties van de IPMS en dan verwijderd van de websystemen. 

Er worden cookies gebruikt, dat is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart phone. Er zijn 2 soorten cookies:

Functioneel: Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.

Analytics: Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden gecombineerd en geaggregeerd ten behoeve van statistische analyse.  De website kan daartoe gebruik maken van Google Analytics of andere analyse-technieken.

*** Technische faciliteit:  Discussieforum IPMS Nederland

IPMS Nederland faciliteert ook een internet discussieforum bij TAPATALK.

Het internetadres van het discussieforum:   https://www.tapatalk.com/groups/ipms

Berichten op dit forum zijn via internet publiekelijk en anoniem te lezen. Wilt u zelf deelnemen aan de discussies dan dient u zich aan te melden als deelnemer. Daarbij wordt u verzocht om in te schrijven onder uw eigen naam met voor de forumbeheerder een contact e-mailadres. In geen geval worden additionele persoonsgegevens gevraagd om te worden opgeslagen in een administratie.

Voor het discussieforum gelden gebruiksregels en ook hebben we enige raadgevingen. Deze staan  op het discussieforum zelf in de rubriek “Forum informatie” en ook op de www.ipms.nl  internetsite.

Het zelf publiceren van informatie op het discussieforum is uw eigen verantwoordelijkheid. Het spreekt vanzelf dat IPMS Nederland afraadt om persoonlijke en privacy gevoelige gegevens te plaatsen. 

Het internetdiscussieforum kan extern worden geanalyseerd. Dit kan gebeuren door webrobots, webcrawlers e.d. Dit gaat buiten de IPMS Nederland om.

Indien u toch een klacht heeft over persoonsgegevens op het discussieforum kunt u contact opnemen met de Secretaris van IPMS Nederland.

**** Iets over Facebook met een IPMS Nederland groep (Sociale Media)

Op het sociale medium FaceBook heeft de IPMS Nederland een “open groep”.

Deelname aan FaceBook is de verantwoordelijkheid van de persoon als lid van FaceBook zelf. De IPMS Nederland en zijn internet medewerkers beheren hier zelf geen persoonsgegevens.

IPMS Nederland heeft verder geen invloed op de administratie en techniek van Facebook. Realiseer u dat uw surfgedrag technisch gevolgd wordt/ kan worden voor o.a. commerciële doeleinden door Facebook.

Het spreekt vanzelf dat IPMS Nederland afraadt om meer persoonlijke en privacy gevoelige gegevens aldaar te plaatsen. U kunt de voorwaarden van Facebook zelf lezen op hun eigen website.

 

<J> Contactgegevens en verzoeken

U kunt verzoeken en vragen over uw persoonsgegevens richten aan de Secretaris van IPMS Nederland. IPMS Nederland zal snel maar uiterlijk binnen acht weken op uw verzoek reageren.

De contactgegevens van de Secretaris van IPMS Nederland staan in het colofon van onze reguliere publicatie “Modelbouw in Plastic” voor leden, op de “Contactinformatie pagina pagina" van de IPMS Nederland website, en op het IPMS Nederland discussieforum in de rubriek “Forum informatie”.

 

<K> Vastlegging

Deze privacyverklaring van IPMS Nederland is een onderdeel van het “Reglement Persoonsgegevens van IPMS Nederland” zoals vastgesteld door het Bestuur van IPMS Nederland.

 

Gepubliceerd op de IPMS Nederland internet websites:   https://www.ipms.nl  en  www.euroscalemodelling.nl  en vermeld op discussie-forum.  

Eerste versie  24 mei 2018; tweede versie 1 april 2019 ;


english  English readers can read the translated  Privacy Statement here....


 = * =