Deze SIG (special interest group) begon met aandacht voor de Falkland oorlog van 1982, het conflict tussen Groot BrittanniĆ« en ArgentiniĆ«. 

In april 2023 is besloten deze SIG verder uit te breiden qua interessegebied met "Vergeten conflicten" en eind 2023 de SIG te hernoemen naar "SIG vergeten Conflicten". 

Na de succesvolle opstart en aanwezigheid op diverse modelbouw-evenementen rees bij ons de vraag hoe deze SIG voort te zetten: de Falklands-oorlog, waarvan een reeks artikelen in de MIP en hier zijn gepubliceerd, was toch een redelijk specifiek onderwerp. Al tijdens de tweede bijeenkomst begin november 2022 werd geopperd de SIG breder te positioneren. Op Wikipedia is een pagina te vinden met een lange lijst van conflicten die men niet meer kent. 

De SIG stelt zich als doel om modelbouwers met interesse voor dit onderwerp bij elkaar te brengen, informatie uit te wisselen, bijeenkomsten te organiseren en een en ander op de ESM ten toon te stellen. Denk aan wat betrokken is geweest, alle onderwerpen en in alle schalen. Denk aan de ingezette vliegtuigen, schepen en voertuigen.

Voorbeelden van "Vergeten conflicten":  oorlogen in Afrika in Biafra, Congo, Abassinie, Rhodesie bush war, Portugees Afrika. Maar ook de "voetbaloorlog" in midden Amerika, in Azie Oost-Timor. Battle of the Nile? Hampton Roads? Wie is bekend met de Barbarijse Oorlogen? en nog veel meer. 

Er zijn geen extra kosten aan het SIG lidmaatschap verbonden; wel is het mogelijk dat op bijeenkomsten een bijdrage in eventuele zaalhuur van de aanwezigen wordt gevraagd. 

Nieuwe leden welkom!

De SIG Vergeten Conflicten  (voorheen SIG Falklands) coordinator is:   Henk de Jong.

finger2 Gebruik het contactformulier...


 FALKLANDS: 

falklands flag falkland logo 200 web

 Een lijst met  modelbouwonderwerpen Falkland oorlog te vinden op deze pagina...

falklands map3

falklands map2

 

Er zijn talloze Vergeten Conflicten geweest en helaas nog steeds. 

  Laatste nieuws: op zaterdag 3 augustus is er in Amersfoort een plakdag van de SIG! Van 11.00 tot 17.00. Wil je meedoen, nem dan contact op met de coordinator.

dit artikel werd gepubliceerd 25 januari 2022; update met additioneel "Vergeten Conflicten" op 4 april 2023